CPU frequency scaling / Skalowanie częstotliwości procesora

The script below uses gnome-applets (to install them on debian/ubuntu use apt-get install gnome-applets). You also need to prepare your computer to use frequency scaling, if you use ubuntu follow instructions on http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=248867 . Changing the script to suit your computer is a piece of cake :)
usage:
bash$ scaling 3

Poniższy skrypt używa gnome-applets (aby je zainstalować na debianie/ubuntu użyj apt-get install gnome-applets). Konieczne jest również przygotowanie systemu do skalowania częstotliwości, jeśli używasz ubuntu wykonaj instrukcje ze strony http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=248867 . Dopasowanie skryptu do Twoich potrzeb to już kaszka z mleczkiem :)
sposób użycia:
bash$ scaling 8

#!/bin/bash
echo Possible frequences
echo Mozliwe czestotliwosci
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
echo Possible governors
echo Mozliwe tryby zarzadzajace
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors

# Part of script I use for my processor
# Values below are taken from
# /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies#
# and /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors


#
# Czesc skryptu przeznaczona dla mojego procesora
# wartosci wziete sa z
#/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
#i /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
echo 1 1600000
echo 2 1333000
echo 3 1067000
echo 4 800000
echo 5 userspace
echo 6 powersave
echo 7 ondemand
echo 8 conservative
echo 9 performance


case $1 in
"1")command='cpufreq-selector -f 1600000' ;;
"2")command='cpufreq-selector -f 1333000' ;;
"3")command='cpufreq-selector -f 1067000' ;;
"4")command='cpufreq-selector -f 800000' ;;
"5")command='cpufreq-selector -g userspace' ;;
"6")command='cpufreq-selector -g powersave' ;;
"7")command='cpufreq-selector -g ondemand' ;;
"8")command='cpufreq-selector -g conservative' ;;
"9")command='cpufreq-selector -g performance' ;;
esac
# this command needs to be run by a superuser
# ta komenda musi byc wykonywana przez superuzytkownika
if [ ${#command} -ne 0 ] ; then
sudo $command
fi

No comments: